Україна та Німеччина: археологія у діалозі

Україна та Німеччина: археологія у діалозі

Реформи, які проводяться в Україні, викликають суперечки між поколіннями як у науці, так і у освітньому секторі. Двосторонній діалог допоможе створити платформу для усунення цих суперечок та ознайомити молодих викладачів, випускників докторантури та студентів з новими методами дослідження, а також надасть змогу набути вдосконалені навички з передачі набутих знань. Протягом двох семестрів близько 40 учасників працюватимуть над методами та презентацією археології та історії у рамках трьох семінарів.

Наочний результат цього обміну – це фотовиставка археологічних знахідок та історичних джерел. Цей формат видається найбільш сприятливим, оскільки об’єктним зображенням легше подолати національні кордони, зберігаючи при цьому їхній культурний та історичний характер. Особливу увагу необхідно звернути на сільську місцевість. Відповідно до комунікаційного характеру проекту, виставка також буде показана в Німеччині,  підвищуючи таким чином у державі обізнаність про українські теми.

У довгостроковій перспективі проект “Україна та Німеччина: археологія у діалозі” покликаний посилити молодих вчених у цій сфері, ініціювати співробітництво між ними та стимулювати подальшу бі- та мультилатеральну кооперацію.


Regina Anna Uhl


Regina Anna Uhl

Regina Anna Uhl studierte Ur- und Frühgeschichte, Kulturanthropologie und Vorderasiatische Archäologie an der Ruprecht-Karls-Universität in Heidelberg. Unter anderem war sie studienbegleitend am Landesmuseum für Technik und Arbeit in Mannheim, am LVR Bonn und am Institut für Ur- und Frühgeschichte in Heidelberg beschäftigt und war Volontärin am Staatlichen Museum "Eremitage" in St. Petersburg.

2010-2012 war sie am Lehrstuhl für Buddhist Studies in Heidelberg tätig und wirkte ab 2011 an Projekten der Eurasien-Abteilung des DAI in Berlin mit. Aus den dort angesiedelten Feldforschungen im Nordkaukasus und in der Republik Moldau ging 2018 an der FU Berlin ihre Promotionsschrift zur Sozial- und Technikgeschichte im Nordpontus hervor.

Seit Oktober 2018 ist Regina Uhl an der Universität Leipzig; Sie doziert ur- und frühgeschichtliche Archäologie und ist als Studienberaterin tätig.


Universität Leipzig | Historische Fakultät | Professur für Ur- und Frühgeschichte


Universität Leipzig | Historische Fakultät | Professur für Ur- und Frühgeschichte