Сприяння якісному навчанню як імпульс для реформ української вищої освіти

Сприяння якісному навчанню як імпульс для реформ української вищої освіти

Заклади вищої освіти мають на меті не тільки підготовку студентів до майбутньої професійної діяльності. Вони є, крім цього, важливими місцями навчання таким цінностям та компетенціям, які є необхідною передумовою функціонування демократичної взаємодії та громадянського суспільства. Для того, аби мати можливість виконати цю важливу суспільну функцію, важливим фактором є кваліфікація академічного персоналу – не тільки з технічної точки зору, але й з погляду на необхідність навчання іншим необхідним соціальним компетенціям. Молоді активні педагоги знаходяться у нелегкій ситуації через те, що їхні прогресивні ідеї не завжди співпадають  з традиційними формами навчання та викладання.В університетах також бракує так званого «третього простору», тобто існує замало спеціалістів, які б займалися проблемами розвитку вищої освіти та викладацької діяльності та сприяли б досягненню гармонії між академічним та адміністративним рівнями, наприклад шляхом заснування університетських дидактичних служб.

Для досягнення стійких позитивних змін української системи вищої освіти та забезпечення викладання, яке було б спрямоване безпосередньо на студента та, зокрема, на його потреби розвитку додаткових компетенцій, в університетах повинні бути підтримані сили, здатні до реалізації реформ. Зазначені цілі мають бути досягнуті за допомогою проведення семінарів на тему дидактичної додаткової освіти для професорсько-викладацького складу (підвищення кваліфікації), сприяння обміну між німецькими і українськими викладачами та спеціалістами з дидактики вищої освіти у формі екскурсій (нетворкінг). Доцільним є також проведення семінарів з «агентами змін» з-поміж керівництва ВНЗ, представників освітнього і наукового сектору, а також експертів з освітньої політики (сталі перетворення).


Катрін Франке


Kathrin Franke


Катрін Франке вивчала політологію, соціологію та Cхідноєвропейські студії у Лейпцигу, Берліні та в університеті Суссексу (Великобританія). З 2007 по 2010 роки вона була науковою співробітницею Інституту політології Лейпцизького університету та відповідальною редакторкою соціологічного журналу "Behemoth. A Journal on Civilisation". З 2010 року пані Франке працює у Саксонському Центрі дидактики вищої освіти.

Контакт: franke@hd-sachsen.de

Саксонський Центр дидактики вищої освіти


Саксонський Центр дидактики вищої освіти

Саксонський Центр дидактики вищої освіти є спільною центральною установою вищих навчальних закладів у Саксонії. Його головне завдання полягає   у підвищенні рівня професіоналізації викладання, а також у підвищенні його якості. Завдяки різноманітним програмам безперервної освіти Центр створює простір, в якому відбувається конструктивний обмін знаннями та компетенціями стосовно навчання та викладання. Основна увага приділяється сприянню зміні перспективи від орієнтації на викладання до орієнтації безпосередньо на навчання (у сенсі переходу від викладання до навчання). Таким чином, Центр допомагає освітянам впроваджувати інновації та надихати інших колег на зміни в усталеній моделі освіти.

Веб-сторінка:  www.hd-sachsen.de