Україна та Німеччина: археологія у діалозі

Україна та Німеччина: археологія у діалозі

Реформи, які проводяться в Україні, викликають суперечки між поколіннями як у науці, так і у освітньому секторі. Двосторонній діалог допоможе створити платформу для усунення цих суперечок та ознайомити молодих викладачів, випускників докторантури та студентів з новими методами дослідження, а також надасть змогу набути вдосконалені навички з передачі набутих знань. Протягом двох семестрів близько 40 учасників працюватимуть над методами та презентацією археології та історії у рамках трьох семінарів.

Наочний результат цього обміну – це фотовиставка археологічних знахідок та історичних джерел. Цей формат видається найбільш сприятливим, оскільки об’єктним зображенням легше подолати національні кордони, зберігаючи при цьому їхній культурний та історичний характер. Особливу увагу необхідно звернути на сільську місцевість. Відповідно до комунікаційного характеру проекту, виставка також буде показана в Німеччині,  підвищуючи таким чином у державі обізнаність про українські теми.

У довгостроковій перспективі проект “Україна та Німеччина: археологія у діалозі” покликаний посилити молодих вчених у цій сфері, ініціювати співробітництво між ними та стимулювати подальшу бі- та мультилатеральну кооперацію.


Регіна Анна Уль


Regina Anna Uhl
Регіна Анна Уль вивчала давню історію, культурну антропологію та археологію Близького Сходу в університеті Рупрехт-Карла у Гейдельберзі. Серед іншого вона працювала у Державному музеї технологій і праці в Мангеймі, у Земельному об´єднанні м. Бонн і в Інституті ранньої історії в Гейдельберзі, а також стажувалася в Державному музеї "Ермітаж" у Санкт-Петербурзі.


Протягом 2010-2012 рр. пані Уль працювала на кафедрі буддістських досліджень у Гейдельберзі, а з 2011 року працювала над проектами Євразійського відділу Німецького археологічного інституту в Берліні. У результаті польових досліджень на Північному Кавказі та в Республіці Молдова, що відбувалися там у 2018 році, у Вільному університеті Берліна пані Уль здобула докторський ступінь з соціально-технічної історії на Північному понті.

З жовтня 2018 року Регіна Уль викладає доісторичну і ранню археологію і працює студентським радником в університеті Лейпцига.

Universität Leipzig | Historische Fakultät | Professur für Ur- und Frühgeschichte


Universität Leipzig | Historische Fakultät | Professur für Ur- und Frühgeschichte

Як один з наймолодших відділів Німецького археологічного інституту, федерального закладу, що входить до сфери діяльності Міністерства закордонних справ, Євразійський відділ  був заснований у 1995 році. Він є ключовою сферою діяльності, що охоплює держави, що входили до складу колишнього СРСР, тобто нинішню Російську Федерацію, Україну, держави СНД та інші сусідні країни. Тематично відділ присвячений взаємодії між кочовими та осілими культурами від доісторичних часів до середньовіччя. Крім того, у центрі досліджень знаходиться взаємозв'язок технічних інновацій та соціальних процесів, а також поширення інновацій на євразійському просторі.