Ініціатива з обміну між двома школами з Відня та Миколаївки

Ініціатива з обміну між двома школами з Відня та Миколаївки

Для стабільного миру в Україні потрібен, серед іншого, діалог у громадянському суспільстві.
Ідея: Створення проектів з партнерства шкіл між одним класом з обох боків лінії конфлікту з шкільним класом з Австрії.
Учні другого ступеню середньої школи є дуже важливою цільовою групою, тому що:
– вони у майбутньому стануть діячами у суспільстві та політиці;
– стереотипи ворога та упередження легше прибрати у молодому віці, аніж у дорослому;
– під час зустрічей з однолітками з «іншого боку» їм легше налагодити діалог, наприклад, про спільні субкультури (музика…);
– вони можуть позитивно вплинути на дорослих зі свого середовища.
Ціль полягає у розвитку готовності до діалогу та спроможностей до вирішення конфліктів на прикладі життєвого середовища їх школи.
Важливими елементом при цьому є впровадження так званої ради класу, на засіданнях якої регулярно оброблятимуться актуальні теми, рішення та конфлікти на все більшому рівні самоорганізації та розподілення ролей, що відповідає також принципам навчання демократії.
Партнерство між школами повинно відображатися у письмовому вигляді, щоб слугувати добрим прикладом для інших шкіл.
На першій фазі проекту виникають витрати на поїздки, взаємні візити класів і гонорари для тренерів.
Сталий розвиток і поширення досвіду проекту повинна забезпечити друга фаза проекту, яка спрямована на перенесення успішного досвіду Австрійського навчального центру миру та вирішення конфліктів з проведення тижнів миру для австрійських шкільних класів до «Центру педагогіки миру», що створюється в Україні у тісній співпраці з громадськими організаціями (наприклад, ГО «Інститут миру і порозуміння», м. Київ). Крім тренінгів для шкільних класів, необхідно також розробити відповідні пропозиції з підвищення кваліфікації для вчителів.
Проекти партнерства шкіл планується розпочати з 2018 р., на основі вже існуючих контактів (Миколаївка, Луганськ). Друга фаза проекту (з 2019 р.) повинна спиратися на досвід першої та містити заходи зі сталого розвитку.


Георг Блага


Georg Blaha


Я народився 12.01.1958 р. у Відні, тут пройшло моє дитинство та шкільні роки.
В інституті я вивчав інформатику та педагогіку.
Я багато років працюю вчителем другого ступеню середньої школи, проте, не на повну ставку, щоб мати можливість паралельно займатися власною діяльністю спочатку в закладах педагогічної післядипломної підготовки, а з 2002 р. у різних інститутах (тема – педагогіка вищої школи). Завдяки цьому у мене з’явилася можливість взяти участь у трьох проектах ЄС ERASMUS на тему «Навчання з новими медіа».
Поєднання досвіду роботи в міжнародних педагогічних проектах і моєї активної діяльності у сфері політичної освіти, особливо педагогіки миру, що зростала в останні роки, призвело до створення у 2014 р. партнерських стосунків з українськими школами та до вільного співробітництва в Австрійському навчальному центрі миру та вирішення конфліктів.

Контакт: georg.blaha@schule.at

Österreichisches Studienzen­trum für Frieden und Konfliktlösung (ÖSFK)


Österreichisches Studienzen­trum für Frieden und Konfliktlösung (ÖSFK)

Das Österreichische Studienzen­trum für Frieden und Konfliktlösung auf Burg Schlaining versteht sich als ein Ort der respektvollen Begegnung und des gemeinsamen Lernens. Es möchte Menschen mit dem nötigen Wissen und friedenspolitischen Handwerkszeug ausstatten, damit sie in der Gesellschaft auf gewaltfreiem Weg intervenieren. Dabei verbindet es friedenspolitische Praxis mit unterschiedlichen wissenschaftlichen Ansätzen.
Die Friedensburg investiert ihre Ressourcen zB in ziviles Krisenmanagement und zivile Krisenprävention. Es wird dabei in einem breiten Spektrum vom Konfliktmanagement im Klassenzimmer über das Training von (nicht-) staatlichen VertreterInnen für Einsätze in Krisen- und Kriegsgebieten bis zur hochrangigen Vermittlung in internationalen Konflikten gearbeitet. NGOs und Ministerien zählen dabei ebenso zu den AnsprechpartnerInnen der Friedensburg wie die Vereinten Nationen, die OSZE oder die EU.

Website: http://www.aspr.friedensburg.at