Invitation for Cross-Sectoral Forum “Social Dimensions of Migration: Challenges, Rights, Hopes”

[українська версія нижче]

The world of open borders is also the world of global inequalities. These inequalities between countries lead to situations when individuals decide to move to another country. Migration is often talked about in an economic context, but migration is first and foremost about people, their rights, opportunities, hopes for a better life and difficulties they face along the way.

📌 On 10 – 12 December we invite you to the Cross-Sectoral Forum “Social Dimensions of Migration: Challenges, Rights, Hopes”, organized by Cedos think tank in cooperation with the Europa-Universität Viadrina, Frankfurt (Oder), Germany, the Національний інститут стратегічних досліджень and Agency “Damo Radu”.The event is open for all interested participants from academia, civil society, arts, media, administration or politics and all those who are interested in the topic.

Please find the more detailed programme here.

Timeline

▪ December 10th. Transnational Rights of Migrants.

We will talk about the social protection of migrants, in particular the rights to pensions and social security, the problems that arise in the implementation of these rights and possible ways to solve them. Besides that, we explore how the theatre stage can become a space for articulation of migrant’s rights. In the evening you can join an interactive cross-sectoral networking event and to overcome your zoom-fatigue and meet participants in a low-threshold format.

▪ December 11th. A Grassroot Perspective on Migration.

We will talk about the challenges that grassroot initiatives and civil society organizations working on topics of migration are facing. Which role can independent documentary filmmaking play in addressing certain perspectives and to create societal awareness? This question will be in the focus of the second part of the day.

▪ December 12. Crossing Borders: Labour and Student Migration.

On the final day of the conference, we will reflect on how labour and student migration are discussed in the public discourse. The participants will also have an opportunity to meet each other online in an Open Space.

❗ All events of the forum will take place online. To participate, please register: bit.ly/Forum_RegistrationForm.

Deadline for registration: 8 December. We will send a link to the event to all registered the day before.

The forum is a part of the project Ukraine Calling. Cross-Sectoral Capacity Building. The project is implemented by Europa-Universität Viadrina, Frankfurt (Oder), Germany, in close cooperation with Cedos think tank, Національний університет “Києво-Могилянська академія”, Adam Mickiewicz University in Poznan, Centre Marc Bloch Berlin (Germany) and the National Youth Council of Ukraine – NYCUkraine.

The forum is financially supported by Auswärtiges Amt and Italian organization Patronato Acli.


Детальна програма Форуму

Світ відкритих кордонів – це і світ глобальних нерівностей. Ці нерівності між країнами призводить до того, що окремі люди приймають рішення про переїзд в іншу країну. Про міграцію часто говорять саме в економічному контексті, але міграція – це передусім люди, їхні права, можливості, сподівання на краще життя і труднощі, з якими вони стикаються на цьому шляху.

📌 10 – 12 грудня запрошуємо вас на Міжсекторальний форум «Cоціальні виміри міграції: виклики, права, надії», що проводиться аналітичним центром Cedos, спільно з Europa-Universität Viadrina у Франкфурті-на-Одері, Національний інститут стратегічних досліджень та Агенцією «Дамо раду».Подія відкрита для всіх охочих – дослідни_ць, представни_ць громадянського суспільства, державних інституцій, працівни_ць культури, медіа та суб’єктів політики, а також всіх зацікавлених у темі.

▪ 10 грудня. Транснаціональні права мігрантів і мігранток

Поговоримо про соціальні права мігранток, зокрема про їхні права на пенсійне та соціальне забезпечення, а також про проблеми, які виникають під час реалізації цих прав, та можливі шляхи їх вирішення. Окрім цього, обговоримо, як театр може стати місцем для розмови про права мігрантів. Увечері ви можете долучитися до інтерактивного онлайн-нетворкінгу та поговорити з учасни_цями у більш неформальній атмосфері.

▪ 11 грудня. Міграція: низова перспектива

У другий день Форуму ми поговоримо про те, з якими викликами стикаються низові ініціативи й організації громадянського суспільства, що працюють з питаннями, пов’язаними з міграцією. Також обговоримо, яку роль відіграє незалежне документальне кіно у висвітленні цих питань.

▪ 12 грудня. Перетинаючи кордони: трудова і студентська міграція

У завершальний день Форуму ми переосмислимо те, як у публічному дискурсі говорять про трудову і студентську міграцію. Також у суботу в учасників форуму буде можливість зустрітися онлайн у форматі «відкритого простору».

❗ Усі події форуму відбуватимуться в онлайн-форматі. Для участі необхідно зареєструватися: bit.ly/Forum_RegistrationForm. Дедлайн для реєстрації: 8 грудня. Посилання на подію ми надішлемо усім зареєстрованим напередодні.

Форум проходить у рамках проєкту «Ukraine Calling. Cross-Sectoral Capacity Building». Проєкт реалізується Europa-Universität Viadrina у Франкфурті-на-Одері у тісній кооперації з аналітичним центром Cedos, Національний університет “Києво-Могилянська академія”, Adam Mickiewicz University in Poznan, Centre Marc Bloch Berlin (Німеччина) та National Youth Council of Ukraine – NYCUkraine. Форум відбувається за фінансової підтримки Auswärtiges Amt та італійської організації Patronato Acli.